Bestuursrecht in het echt, 30 april 2021, mr. J. Wieland

Download de publicatie: Eerlijke concurrentie als onderdeel van de planologische belangenafweging