Cliënt: Amvest
Sinds wanneer cliënt van STIJL Advocaten: 2017

Schipperen tussen verschillende belangen

Nog niet zo lang geleden was een ontwikkelaar voor de gemeente een partij die op een bepaalde locatie een beperkt aantal eengezinswoningen of een paar appartementencomplexen realiseerde. Voor de start van de bouw maakte de gemeente de locatie bouwrijp en na oplevering verder woonrijp: twee afzonderlijke trajecten. Inherent aan de huidige woningbouwopgave willen gemeenten tegenwoordig samenwerken met een partner die in staat is tot een volledige gebiedsontwikkeling.

Amvest is zo’n partner die niet alleen het plan voor een groot deel van de appartementen en eengezinswoningen maakt, maar ook voor de openbare ruimte in het beoogde nieuwe woongebied. Van de eerste realisatie tot aan de voltooiing van de wijk trekt de gemeente met Amvest op. Een mooi voorbeeld is een gebiedsontwikkeling in Almere waar naast de opstalontwikkeling het bestaande poldergebied werd getransformeerd tot een heus duinlandschap. Het interview voor deze nieuwsbrief vindt plaats in een ander geslaagd voorbeeld van een gebiedsontwikkeling, op het kantoor van Amvest op de kop van de Zeeburgerkade in Amsterdam. Aan de ene kant ligt het IJ, aan de andere kant de spiksplinternieuwe woonwijk Cruquius die de organisatie in vastgoedontwikkeling en investment management de laatste jaren rond de Entrepothaven laat verrijzen. Het maakt van een ongepolijst stukje Amsterdam een aangenaam woongebied met mooi aangelegde gemeenschappelijke buitenruimten. Cecile van Kimmenade, general counsel bij Amvest, vertelt: “De missie van Amvest is: Mensen een fijn thuis geven. We willen een wijk zo maken dat het er tot in lengte van jaren prettig wonen is voor iedereen.”

Daarom STIJL: vaardig, vlug en persoonlijk
In de gebiedsontwikkelingen van Amvest voelen de bewoners zich helemaal senang, maar een enkele keer gaat er iets niet goed. STIJL-partner Vincent van Oijen kan zich het nog goed herinneren. Sinds enige jaren bedient STIJL Amvest op verschillende juridische vlakken. Vincent van Oijen vertelt: “Het betrof een kwestie waar het een en ander aan de hand was. Je kan wel zeggen dat er sprake was van een vastgelopen conflict met een aannemer. STIJL-collega Wouter den Harder en ik werden enige tijd na het ontstaan van deze kwestie gevraagd om Amvest bij te staan.”
Cecile van Kimmenade: “We waren blij dat we een beroep op jullie konden doen. Al eerder hadden we naar volle tevredenheid samengewerkt. Wouter en jij zijn vaardige litigators die weten wat er in de vastgoedwereld speelt. Jullie kunnen je snel een dossier eigen maken en kennen Amvest inmiddels goed. Jullie persoonlijke betrokkenheid vinden we bij Amvest ook prettig.”
Vincent van Oijen glimlacht en zegt: “Mooi om te horen.” Over zijn rol bij geschillen zegt hij: “Reputatie is belangrijk. Amvest heeft een goede naam en wil die graag hooghouden. Het is bij conflicten zaak om er met alle partijen op een constructieve manier uit te komen.”

Cecile van Kimmenade

De rol van STIJL: juridische bijstand bij uiteenlopende belangen
Cecile van Kimmenade: “Bij Amvest zijn wij goed in projectontwikkeling en beleggen. We doen dat op basis van solide overeenkomsten. Die zorgen ervoor dat Amvest niet vaak in een conflictsituatie belandt. Maar soms is het zelfs met het beste contract niet te voorkomen.”
Vincent van Oijen: “Amvest is een nette partij. Als ik voor een procedure naar de rechter moet, weet ik: dit is geen onredelijk dossier, geen moeilijk te vertellen verhaal. Dat helpt enorm.”
Cecile van Kimmenade: “Het is altijd schipperen. Enerzijds heb je de belangen van je bouwpartner. Je streeft altijd naar het behoud van een goede relatie met je professionele projectpartners, ook als er sprake is van een geschil. En aan de andere kant heb je de kopers, die je niet wilt belasten met vertragingen en dergelijke. Bij particuliere kopers spelen vaak grote belangen, bijvoorbeeld als ze hun andere huis al verkocht hebben, in hun nieuwe woning afspraken met inrichters en keukenbedrijven af moeten zeggen en daar schade door gaan lijden. Dat vraagt om een zorgvuldige aanpak.”

Onderweg met STIJL: samen uit de spagaat komen
Vincent van Oijen: “Het eerdergenoemde geschil resulteerde in een gang naar de rechter waarin partijen aanvankelijk mijlenver uit elkaar stonden en de kopers ondertussen uiteraard ook niet stil zaten. Er valt dan voor de ontwikkelaar veel tegelijkertijd te managen.”
Cecile van Kimmenade: “Je zet alle zeilen bij. De parallelle behandeling van de zaak bij de waarborgende instelling waarbij een beroep werd gedaan op een herstelwaarborg, leidde helaas niet tot een bespoediging van het tijdsverloop waarbinnen we het conflict met de aannemer konden oplossen.”
Vincent van Oijen: “Uiteindelijk is er een mediator bij gekomen, waarmee we een vrij langdurig traject zijn ingegaan. Dat heeft ertoe geleid dat alle professionele partners op een lijn zijn gekomen en het vertrouwen in een goede afloop bij de kopers is teruggekeerd.”
Hij vervolgt: “Wat ik mooi vond was dat Amvest op directieniveau het project is gaan managen en bij de onderhandelingen met de kopers aan tafel is gaan zitten. Dat is een uitstekende interventie geweest. Dat heeft echt geholpen om mensen ervan te overtuigen: dit wordt serieus genomen.”

Resultaat met STIJL: een geschikte oplossing van het probleem
Cecile van Kimmenade: “STIJL heeft ons in het gehele traject perfect gecoacht. Dat vind ik ook belangrijk van een advocaat. Dat deze niet alleen de juridische scherpte opzoekt, maar ook meedenkt. Ga je met een gestrekt been ergens in, of kijk je naar ieders belang en ga je op zoek naar een compromis? Op een gegeven moment hebben Wouter en jij Amvest geadviseerd om te schikken. Op deze wijze zijn we met de professionele partners uit de impasse gekomen, met alsnog het resultaat dat ook hier tevreden kopers met recht kunnen zeggen: ‘We hebben een fijn thuis.’ Een mooie afronding die mede werd bereikt met STIJL.”
Vincent van Oijen besluit: “Ik vind het ontzettend leuk om te horen hoe deze zaak van de kant van Amvest beleefd is. Ik houd van procederen, dat is mijn passie. Maar wij begrijpen bij STIJL ook dat dat uiteindelijk niet is wat een cliënt echt wil.”
Cecile van Kimmenade: “Bij voorkeur niet, inderdaad. Liever maken we doortimmerde contracten waarmee we voorkomen dat we uiteindelijk moeten procederen. Ook voor die tak van juridische dienstverlening weten we STIJL inmiddels te vinden.” Ze lacht: “Een mooie ontwikkeling. Niet alleen zijn jullie snelle trouble shooters, we varen nu ook op jullie advies en expertise. STIJL is dan ook een zeer gewaardeerde partner van Amvest.”

Tekst: Iris Stam
Foto’s: Amvest