//Concurrentiebelang niet rechtstreeks betrokken bij verzoek om handhaving gezien aard en gevolg besluitvorming.