Tijdschrift voor Bouwrecht, TBR 2020/35, maart 2020, mr. T. Groot

Geen eigenaar en niet eens een koopovereenkomst, maar wel belanghebbende. Versoepelt de Raad van de State de normen? Een appellant wil woningbouw in de uitbreidingswijk Postwijde te Woudrichem realiseren, maar is geen eigenaar van gronden in het plangebied. Evenmin heeft hij een contractuele relatie met de eigenaar van de gronden (de gemeente). Ook anderszins heeft hij geen titel ten aanzien van die gronden. Toch wordt hij als belanghebbende aangemerkt in de uitspraak van 29 januari 2020 van de Raad van State. Een op het eerste gezicht opvallende uitkomst. De Raad van State is in het verleden ten aanzien van (professionele) projectontwikkelaars wel eens veel strenger geweest. Echter, bij nadere bestudering komt Thom Groot tot de conclusie dat het oordeel past in de soepelere lijn die de Raad van State is gaan hanteren ten aanzien van diegenen met een ogenschijnlijk afgeleid belang. Meer weten: lees de laatste uitgave van het Tijdschrift voor Bouwrecht.

Download de publicatie: TBR 2020/35.