AB Rechtspraak Bestuursrecht, AB 2020/243, afl. 26 – 2020, mr. T. Groot

De Raad van State deed op 15 januari jl. uitspraak over de weigering van een gemeenteraad om een bestemmingsplan vast te stellen op verzoek van een bedrijf. Dit bedrijf wil zijn veehouderij saneren en een tankstation en wasstraat realiseren. Het bedrijf beroept zich op het vertrouwensbeginsel. Dat beroep loopt stuk, nu geen sprake is van een toezegging van de gemeenteraad. Er is weliswaar een anterieure overeenkomst gesloten tussen het bedrijf en de gemeente, maar die overeenkomst zou slechts een inspanningsverplichting inhouden om een bestemmingsplan in procedure te brengen en niet een resultaatverplichting om dit bestemmingsplan vast te stellen. Accepteert de Raad van State daarmee alleen onvoorwaardelijke toezeggingen? Thom Groot beantwoordt deze vraag in AB.

Download de publicatie: AB 2020/243.