AB Rechtspraak Bestuursrecht, AB 2020/280, afl. 30 – 2020, mr. T. Groot

Download de publicatie: AB 2020-280 Belanghebbende. Weigering omgevingsvergunningaanvraag van Droompark Bad Meersee voor chalets

Als er sprake is van ‘afgeleid belang’, ben je geen belanghebbende en bemachtig je geen toegangsticket tot de bestuursrechter. Dat volgt uit een recente uitspraak van de Raad van State. In deze zaak vraagt een vakantieparkontwikkelaar en -exploitant een omgevingsvergunning aan voor chalets, maar deze wordt geweigerd door de gemeente. Het verkoopbedrijf van deze ontwikkelaar/exploitant – waarmee een contractuele ABC-relatie is aangegaan – probeert toegang tot de bestuursrechtelijke procedure te krijgen. De Raad van State oordeelt echter dat het verkoopbedrijf geen belanghebbende is. Er is namelijk een afgeleid belang, omdat het weigeringsbesluit slechts indirect – via een contractuele relatie – het verkoopbedrijf raakt en haar belang parallel loopt aan het belang van de ontwikkelaar/exploitant. Hoe zit dat precies? Thom Groot legt dit uit in AB.