//Belang van omwonende niet rechtstreeks betrokken bij besluit tot verlening SDE-subsidie voor de exploitatie van een biomassacentrale.