AB Rechtspraak Bestuursrecht, AB 2020/260, afl. 28 – 2020, mr. T. Groot

De Raad van State heeft zich op 13 mei jl. moeten uitlaten over de vraag of de recreatieark ‘Aqua Vive’ in Uitdam een omgevingsvergunningplichtig ‘bouwwerk’ betreft. Deze rechtsvraag speelt niet alleen in de gemeente Waterland. Gelijksoortige discussies spelen in nogal wat andere gemeenten in Nederland. De reden hiervoor is dat dergelijke (‘varende’) woon- of recreatiearken steeds populairder worden. Het oordeel van de Raad van State is dus relevant voor de praktijk. Ook vanuit oogpunt van rechtsontwikkeling is de zaak interessant, nu het de kwalificatie van ‘bouwwerk’ in relatie tot de Wabo verder helpt. Meer hierover weten? Thom Groot schrijft erover in AB.

Download de publicatie:AB 2020/260.