Cliënt: Vastned
Sinds wanneer cliënt van STIJL Advocaten: 2008

Altijd op zoek naar meer mogelijkheden

Niets is zo fijn als vertoeven in het sfeervolle centrum van mooie steden. Vastned biedt op deze plekken vastgoedclusters waar mensen kunnen winkelen, wonen, werken en ontspannen. De mogelijkheden voor verhuur zo breed mogelijk houden is een belangrijke taak van de onderneming. Peggy Deraedt, Director Legal bij Vastned, trekt op dit vlak geregeld op met STIJL-partner Michiel van Driel. Een samenwerking op hoog abstract denkniveau waarin snel schakelen centraal staat.

Peggy Deraedt en Michiel van Driel hebben afgesproken op het kantoor van Vastned in Hoofddorp, waar de Europese beursgenoteerde vastgoedonderneming sinds september 2021 gevestigd is. De ruimte is strak ingericht, met speelse elementen, zoals een lichte houten vloer met donkere ruitvormen op willekeurige plekken. Aan de wanden hangen enkele grote foto’s van parels in de portefeuille, zoals het grote, monumentale pand op de Oudegracht in Utrecht dat Vastned verhuurt aan McDonald’s en Rokin Plaza in Amsterdam dat Vastned verhuurt aan Uniqlo en Pull & Bear. Peggy Deraedt vertelt: “Vastned biedt high street vastgoed in Nederlandse, Belgische, Franse en Spaanse binnensteden. Vaak zijn dit historische plaatsen met een universiteit, denk aan Amsterdam, Utrecht, Maastricht, Antwerpen, Gent, Parijs, Bordeaux en Madrid. Fijne plekken waar mensen graag naar toe gaan.” Michiel van Driel: “Zeker nu de lockdowns door Corona voorbij zijn.”
Peggy Deraedt beaamt dit. “Mensen willen niet meer digitaal bestellen en trekken weer met met vrienden of het hele gezin het centrum in. Dit zorgt voor een toename van de zogenoemde phygitals in onze panden, de online merken die zich steeds vaker op A1-locaties vestigen om de zichtbaarheid te vergroten en hun merkbeleving over te brengen op het winkelend publiek.”

De rol van Vastned: goed rentmeesterschap
In de vergaderkamer vervolgt Peggy Deraedt het verhaal over Vastned, de groep waar zij sinds 2004 met veel plezier voor werkt: “Ons bedrijf richt zich niet alleen op verhuur van winkels, maar ook op mixed use. Waar mogelijk vormen we de etages boven een winkel om tot woning of klein kantoor. Op deze wijze kunnen we alle vierkante meters van een gebouw zo optimaal mogelijk benutten.”
Ruimte is voor Vastned niet alleen in de letterlijke maar ook in de figuurlijke zin van het woord belangrijk. Peggy Deraedt: “Wanneer je in dit soort vastgoed investeert, mag er van je verwacht worden dat je de mogelijkheden voor verhuur zo ruim mogelijk houdt. Onderdeel van goed rentmeesterschap is daarnaast oplettendheid, alert zijn op wijzigingen in bestemmingsplannen en binnen de gestelde termijn bezwaar maken.”

Daarom STIJL: uitstekend ingevoerd in het bestuursrecht
De Director Legal wendt zich tot Michiel van Driel en zegt: “In dit traject vind ik in STIJL Advocaten een zeer gewaardeerde juridische partner.” Ze licht toe waarom ze al meer dan tien jaar naar volle tevredenheid samenwerkt: “Het Nederlandse bestuursrecht is een specifiek rechtsgebied. Het luistert heel nauw. Als je als bedrijf een termijn over het hoofd ziet, ben je af. Dat moet je voorkomen. Daarnaast moet je de uitzonderingen op de regels kennen. Bijvoorbeeld door het goed bijhouden van de jurisprudentie. Welke uitspraken zijn er door de Raad van State gedaan? Het is voor mij als civiel jurist onmogelijk om me daar volledig in te verdiepen en alles bij te houden. Vaak als ik denk: ik heb alles in kaart, is er een afwijking op die regel. Het is heel fijn dat Michiel op dat punt met ons meekijkt. Hij is snel, gefocust en weet precies wat we in eerdere zaken hebben aangevoerd en hoe we de besluitvorming mogelijkerwijs kunnen beïnvloeden.”

Peggy Deraedt

Onderweg met Vastned en STIJL: aanvullen en aanvoelen
Michiel van Driel neemt het compliment in ontvangst en zegt: “Al twintig jaar richt ik me op retailvraagstukken en algemene bestemmingsplanproblematiek. Uitleg van plannen en regels, abusievelijk of bewust wegbestemmen van functies of bebouwingsmogelijkheden. Gemeenten gaan daar soms best ver in. Dat betekent dat je als vastgoedeigenaar van je af moet bijten. Hoe vlieg je dat op een succesvolle wijze aan? Door de jurisprudentieposter met duizenden uitspraken helemaal in je hoofd te hebben.”
De relatie met Peggy Deraedt noemt hij plezierig en bijzonder. “We werken samen inhoudelijk aan processtukken, iets dat ik bijna nooit met andere bedrijfsjuristen doe. Peggy is ongelooflijk scherp van geest, we zitten daardoor meteen op een hoog abstract denkniveau en kunnen snel schakelen, wat hard nodig is, want er is altijd tijdsdruk. Zeker aan het begin van de zaak. Ze voorziet me ook uitstekend en gedetailleerd van input en achtergrond, waardoor ik gauw de piketpalen kan slaan.”
Peggy Deraedt: “Michiel en ik voelen elkaar goed aan. En dagen elkaar ook wel eens uit. In de zin dat ik soms vanuit mijn invalshoek anders naar het bestuursrecht kijk dan hij. Als je op deze manier samenwerkt, kom je ook tot meer. Omdat je ieder je eigen specialisme hebt. En vanuit die optiek problemen aanpakt en naar oplossingen zoekt.”

Gezamenlijk resultaat: veelal gegrond verklaarde zienswijzen
Michiel van Driel: “In de samenwerking met Vastned leidt het maken van bezwaar in verreweg de meeste gevallen tot het beoogde resultaat. Vaker dan gemiddeld.”
Peggy Deraedt zegt lachend: “Dat is goed te horen.”
Michiel van Driel: “Een gewenste uitspraak helemaal afdwingen kun je natuurlijk niet. Maar als je met zinnige argumenten komt en het goed speelt worden je zienswijzen meestal wel geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard door de Raad van State.”
Peggy Deraedt: “We kiezen onze woorden zorgvuldig, geven duidelijk aan wat onze belangen zijn en waarom we vinden dat daar oog voor moet zijn. Daarbij gaan we behoedzaam te werk. Er komt altijd een moment waarop je een gemeente weer nodig hebt, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een bouwvergunning. Op alle terreinen correct handelen staat bij Vastned hoog in het vaandel.”

Tekst: Iris Stam
Foto’s: Vastned