Het kennisplatform Supermarkt & Ruimte is sinds oktober 2015 in nauwe samenwerking met onderzoeksbureau Strabo en vastgoedadviseur SuperVastgoed een monitor gestart, waarbij ieder half jaar ruim 1.500 consumenten ondervraagd worden over hun feitelijk koopgedrag waar het gaat om online supermarktbestedingen door consumenten. De resultaten zijn dankzij een weging landelijk representatief. Aan de hand van de monitor wordt de ontwikkeling van het online koopgedrag en de bestedingen aan supermarktartikelen in kaart gebracht, door de tijd heen gevolgd en kunnen de gevolgen voor supermarktvastgoed worden ingeschat.

Uit de vijfde meting blijkt dat 1,6% van de supermarktomzet (consumenten) via het online kanaal gaat. Hiermee is dit aandeel ten opzichte van een half jaar geleden met 23% toegenomen (toen 1,3%). De online omzet van supermarktbestedingen door gezinnen bedraagt op dit moment circa € 567 miljoen. Ter vergelijking: de totale supermarktomzet bedraagt circa € 35,6 miljard. De concurrentie van Internet voor de omzetontwikkeling van fysieke supermarkten blijft daarmee nog altijd beperkt. De gemiddelde besteding per online bestelling bedraagt € 92,- en lag daarmee op een vergelijkbaar niveau als een jaar eerder (€ 90,-). De belangrijkste doelgroep is nog altijd gezinnen met kinderen, merendeels woonachtig in het westen van het land. Opvallend is dat de penetratiegraad vrijwel onveranderd is gebleven en nog altijd circa 12% bedraagt. Het aandeel consumenten dat in de nabije toekomst verwacht online supermarktbestedingen te doen blijft eveneens stabiel met 21%.

De twee belangrijkste online supermarkten zijn Albert Heijn en Jumbo. Albert Heijn blijft online marktleider met een geschat marktaandeel van 58% (vergelijkbaar met een jaar geleden: 58%). Het online marktaandeel van Jumbo is in een jaar tijd toegenomen van 14% naar 22%. Jumbo neemt daarmee een tweede positie in, maar heeft het verschil met Albert Heijn verkleind.

Supermarktproducten die het meest online worden gekocht zijn traditiegetrouw frisdrank, water en sappen en kruidenierswaren. De sterkste groei (≥ 100%) wordt waargenomen bij een aantal versproducten (met name vlees en brood en banket), drogisterij-artikelen, was-en reinigingsmiddelen en toilet- en keukenpapier.

De groei van de totale supermarktomzet in 2017 ligt volgens de meest recente schatting op 3,2%. Het aandeel online supermarktomzet (consumenten) blijft in dat perspectief –ondanks de waargenomen groei- zeer bescheiden.