Seminars2016-11-30T21:52:37+02:00

Seminars

9 februari 2017 Women Only seminar Transformaties in mode en vastgoed

Gemeentemuseum Den Haag, 9 februari 2017, 13.30-17.30 uur.

STIJL Advocaten organiseert voor de vierde keer het Women Only seminar, deze keer over transformaties in de mode en vastgoed rond de tentoonstelling ‘Hubert de Givenchy – to Audrey with love’.

Tijdens dit seminar wordt u bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van transformaties. Wat is de invloed van veranderende behoeftes van de markt op vastgoed?
Hoe passen nieuwe concepten in oude gebouwen? Welke juridische aandachtspunten spelen daarbij?
Gedurende de middag komen deze vragen aan bod en is er ruimte voor discussie.

PROGRAMMA:

13:30 – 13.45
Ontvangst

13.45 – 14.00
Welkom en introductie door Truke den Uyl-Slagter, Stijl Advocaten

14.00 – 14.30
‘Vrouwen veranderen vastgoed’ – Francine Smissaert, Francine’s Vastgoedadvies
over functiewijzigingen van gebied en gebouwen, van kantoor naar wonen

14.30 – 15.00
‘Nieuwe functies in bestaand vastgoed; juridische tips & tricks’ – Truke den Uyl-Slagter en
Nienke van Renssen, Stijl Advocaten over nieuwe regelgeving voor transformaties

15.00 – 15.30
Pauze

15.30 – 16.00
‘Nieuwe kantoorconcepten in oude gebouwen’ – Justine van Zoest, Studio Fabrick
over ontwerpen voor een volgend leven, van kantoor naar nieuwe kantoorconcepten

16.00 – 16.15
‘Hubert de Givenchy – to Audrey with love’ – Madelief Hohé, Gemeentemuseum Den Haag

16.15 – 17.15
Bezichtiging van de tentoonstelling ‘Hubert de Givenchy – to Audrey with love’

vanaf 17.15
Borrel met ‘a touch of Givenchy’

Voor het Gemeentemuseum is er ruime gelegenheid om gratis te parkeren. Mochten er onverhoopt geen parkeerplaatsen meer vrij zijn, dan kunt u betaald parkeren in de parkeergarage van het World Forum op het Churchillplein 10 te Den Haag.

Inschrijven? Stuurt u dan een e-mail naar info@stijladvocaten.nl

Expert meeting Staatssteun en taxaties onroerend goed: do’s & dont’s

Philips Stadion Eindhoven 8 november 2016

STIJL Advocaten organiseert voor haar relaties in het publieke domein een expert meeting over staatssteun en taxaties.

Vast onderdeel van staatssteun discussies is de vaststelling van de marktwaarde en/of de hoogte van de eventuele steun. De marktwaarde en/of de afwijking daarvan wordt vaak bepaald op basis van taxaties. Zeker bij onroerend goed. Niet alle taxaties kunnen de toets der kritiek van de Europese Commissie of de rechter doorstaan. Dat geldt zeker nu de Europese Commissie medio 2016 een nieuwe mededeling heeft gedaan over de uitleg van het begrip staatssteun en de vaststelling van de marktwaarde. Tijdens de expert meeting wordt u bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van staatssteun en taxaties en is er ruimte voor uitgebreide discussie.

Vastgoed in Stijl; Mode en Retail

Gemeentemuseum, Den Haag
4 februari 2016

Ontvangst: 13.00 uur. Programma 13.30 uur – 16.00 uur. Om 16.00 uur staat er een bezoek aan de tentoonstelling Romantische mode in het Gemeentemuseum op het programma met aansluitend een borrel om 17.00 uur.

agenda

Voor meer informatie en registratie (vóór 1 februari a.s.) van uw aanmelding kunt u mailen naar info@stijladvocaten.nl.

Seminar Auteursrecht van de Architect

Stijl advocaten en het Instituut voor Bouwrecht nodigen u graag uit voor het Seminar Auteursrecht van de Architect op: 

Dinsdag 24 november 2015
van 14:00 uur tot 17:30 uur
Brasserie Berlage
President Kennedylaan 1
2517 JK Den Haag

(meer…)

Expert Meeting Klimaatbestendige Stad 2015

Stijl advocaten en het Instituut voor Bouwrecht, in samenwerking metde Flood Resilience Group, UNESCO-IHE, nodigen u uit om mee te denken over de uitwerking van het Deltaplan, onderdeel nieuwbouw en herstructurering.

29 oktober 2015 van 13:00 tot 17:00 uur, Gemeentemuseum Den Haag

delta2015

Klimaatbesteding bouwen is meer dan ooit nodig. Dat blijkt onder meer uit de wateroverlast door hevige regenval in de Bommelerwaard deze week en de hittegolven in 2015.  Een Deltaplan, met beslissingen en strategieën die ons land de komende decennia moeten beschermen tegen hoogwater en moeten zorgen voor voldoende zoetwater. Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten zijn doende om ons land robuuster in te richten en de extremen van het klimaat veerkrachtig op te vangen.

Het deelprogramma nieuwbouw herstructurering van het deltaprogramma 2015 geeft handvatten voor het klimaatbestendig maken van een stad. Klik hier om het Deltaprogramma 2015 te bekijken.

Klik hier om het Deelprogramma Nieuwbouw en Herstructurering te bekijken.

Het Instituut voor Bouwrecht en Stijl advocaten in samenwerking met de Flood Resilience Group UNESCO-IHE nodigen u graag uit om deel te nemen aan de jaarlijkse expertmeeting klimaatbestendige stad. U discussieert tezamen met andere experts over maatregelen om de stad klimaatbestendig te maken. De nadruk zal liggen op risicocommunicatie: hoe communiceren gebruikers en eigenaren/ontwikkelaars over klimaatbestendig bouwen. Dat betekent dat ook de ontwikkelingen uit de afgelopen tijd aan de orde komen in de expertmeeting. Het verslag van de expertmeeting wordt aangeboden aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ter verdere uitwerking van het deelprogramma nieuwbouw en herstructurering.

Inleiders en de spreker zijn onder meer W. Veerbeek MSc – UNESCO-IHE, mr. T.E. Hovius – Stijl advocaten en mr. A.Z.R. Koning – IBR. U ontvangt binnenkort nadere informatie over de stellingen en de inleiders.

Voor meer informatie en voor de bevestiging van uw deelname kunt u e-mailen met Esther Horgan: horgan@stijladvocaten.nl

Wij hopen u op 29 oktober in Den Haag te mogen begroeten

Supermarkten en Parkeren

Een succesvolle exploitatie van een supermarkt is afhankelijk van diverse aspecten. Parkeren is daarbij één van de belangrijkste randvoorwaarden. “No parking, no business” is bij uitstek van toepassing op de supermarktsector. Op woensdag 30 september a.s. organiseert het platform Supermarkt & Ruimte daarom het seminar “Supermarkten en Parkeren”.

Vanuit drie verschillende invalshoeken –supermarkten, parkeerexploitatie en de juridische kant van de zaak- wordt dit thema toegelicht door Taco Hovius (Stijl Advocaten), Mathijs Smissaert (Apcoa Parking Nederland) en Toine Hooft (Bureau Stedelijke Planning).

Meer informatie: Klik Hier