Nieuws2016-11-30T21:52:37+02:00

Nieuws

Coronacrisis en wettelijke beslistermijnen

Het Coronavirus heeft Nederland volledig in haar greep gekregen. De regering neemt steeds verdergaande maatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. De gevolgen daarvan zijn voor iedereen voelbaar. Scholen en horeca gaan dicht, afspraken worden afgezegd en iedereen wordt gevraagd om zoveel mogelijk thuis te werken.

Ook bij bestuursorganen, waaronder gemeenten, zijn de gevolgen van het Coronavirus merkbaar en komt de dienstverlening onder druk te staan. Het personeel moet anders worden ingezet, prioriteiten worden verschoven en het ziekteverzuim kan, als we de voorspellingen mogen geloven, wel eens heel hoog worden. Het is dan ook niet ondenkbaar dat het nemen van beslissingen op aanvragen (enige) vertraging oploopt. Hoe kunnen bestuursorganen hiermee omgaan? (meer…)

Luchtkwaliteit gemeten in Zuidoost-Brabant met regionaal meetnet

De luchtkwaliteit van de leefomgeving wordt vanaf 2020 in heel Zuidoost-Brabant gemeten met behulp van een ‘regionaal meetnet’. Stijl Advocaten legde deze unieke samenwerking tussen partijen vast in een samenwerkingsovereenkomst. Ilco van Riel was bij de ondertekening aanwezig (zie foto gemaakt door fotograaf Peter de Koning). Het regionaal meetnetwerk wordt ingezet om een gezonde lucht in de leefomgeving te bevorderen voor zowel stad als platteland.

Ga voor het volledige nieuwsbericht naar: https://odzob.nl/luchtkwaliteit-gemeten-zuidoost-brabant-regionaal-meetnet?utm_source=linkedin

Update nieuwe Franchisewet – wetsvoorstel naar Raad van State

Hoewel veel bedrijven gebruik maken van franchise contracten, ontbreekt het tot op heden aan een specifieke wettelijke regeling voor franchise overeenkomsten. Afgelopen juli heeft de regering een wetvoorstel voor de Franchisewet voorgelegd aan de Raad van State voor advies. Het voorontwerp is eind vorig jaar ter consultatie gelegd en tot 31 januari 2019 was het mogelijk om op het voorontwerp te reageren. De consultatie heeft geresulteerd in 570 reacties. Naar verwachting kan het wetsvoorstel eind van dit jaar worden voorgelegd aan de Tweede Kamer.

Op 12 december 2018 is het voorontwerp van de Franchisewet gepubliceerd. Met het wetsvoorstel wordt getracht tot wetgeving te komen die de franchisenemer beter beschermt. In het wetsvoorstel ligt de nadruk op vier verschillende onderwerpen: (meer…)

Duurzaam kantoor houden

De opwarming van de aarde raakt iedereen. Ook enkele advocatenkantoren nemen hun verantwoordelijkheid.

Interview door Mariska Jansen met o.a. mr. T.E. Hovius van Stijl Advocaten in het Advocatenblad 2018, aflevering 10.

Klik hier voor het volledige interview.

Seminar ‘Supermarkten, brancheringsregels en de dienstenrichtlijn’

Op donderdag 27 september a.s. organiseert Supermarkt & Ruimte een seminar waarin onder meer aandacht zal worden besteed aan de dienstenrichtlijn n.a.v. de uitspraak van de Raad van State over ‘Appingedam’. Stijl Advocaten zal deze uitspraak en de gevolgen voor de praktijk (brancheringsregels) toelichten. Na afloop is er een borrel. Voor meer informatie en opgave klikt u hier:

http://www.supermarktenruimte.nl/seminar-supermarkten-brancheringsregels-en-de-dienstenrichtlijn/