Nieuws2016-11-30T21:52:37+02:00

Nieuws

Wanneer kan een toezegging aan de overheid worden toegerekend?

Wanneer kan een toezegging aan de overheid worden toegerekend? Dat is het geval als een bedrijf redelijkerwijs kan en mag veronderstellen dat degene die de toezegging deed de opvatting van het bevoegde bestuursorgaan vertolkte. Maar ook als een toezegging niet kan worden toegerekend aan de overheid, neemt dat niet weg dat er situaties kunnen zijn waarin de onbevoegde toezegging moet worden betrokken bij een belangenafweging bij de besluitvorming. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de Raad van State van 15 juli jl. (meer…)

De essentie van Stijl is trouw blijven aan je principes


Net als onze naamgenoot De STIJL, richten wij ons op de essentie en komen wij snel tot de kern. Deze principes liggen ten grondslag aan onze reputatie; hoogwaardige juridische diensten op het gebied van onroerend goed en projectontwikkeling verlenen.
Wij leveren gerichte en innovatieve oplossingen in het belang van onze cliënten. Resultaat met STIJL. Je vindt ons op www.stijladvocaten.nl. (meer…)

Uit stilzitten, zwijgen of niet volledig verstrekken van info van een ambtenaar kan geen vertrouwen worden ontleend


Spreken is zilver, zwijgen is goud. Helaas voor een burger of bedrijf gaat dit gezegde niet op bij een beroep op het vertrouwensbeginsel. Uit het stilzitten, zwijgen of niet volledig verstrekken van alle benodigde informatie van een ambtenaar kan en mag niet worden afgeleid dat met een bepaalde activiteit wordt ingestemd door de overheid. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de Raad van State van 8 juli jl. (meer…)

Cobouw Award Duurzaamheid 2020

Het project Renovatie en verduurzaming Stadhuis Eindhoven is genomineerd voor de Cobouw Award Duurzaamheid 2020! Het project is recent opgeleverd en het resultaat van een innovatieve wijze van samenwerking tussen de marktpartijen verenigd in !mpuls en de Gemeente Eindhoven. Die samenwerking heeft een prachtig en duurzaam gerenoveerd stadhuis opgeleverd. STIJL Advocaten is er trots op haar juridische steentje te hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit project. Lezers van cobouw.nl kunnen tot en met 16 oktober a.s. hun stemmen uitbrengen. Voor meer informatie zie www.cobouw.nl.

Gerechtvaardigde verwachtingen hoeven niet te worden gehonoreerd


Dat er sprake is van gerechtvaardigde verwachtingen betekent in het omgevingsrecht niet dat daaraan altijd moet worden voldaan. Zwaarder wegende belangen, zoals het algemeen belang of de belangen van derden, kunnen daaraan in de weg staan. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de Raad van State van 1 april jl. (meer…)

Een telefonisch beroep op een financieringsvoorbehoud sorteert geen effect

Het financieringsvoorbehoud is een zeer gebruikelijk beding in koopovereenkomsten voor onroerende zaken. Op grond van dit beding heeft de koper – kort gezegd – het recht om de koopovereenkomst te ontbinden, indien het hem niet lukt om een hypothecaire lening te verkrijgen voor de aankoop van het vastgoed. Het niet juist of niet tijdig doen van een beroep op deze ontbindende voorwaarde kan voor koper grote consequenties hebben. Indien een koper de koopovereenkomst niet kan nakomen, vanwege het ontbreken van een financiering en zich niet tijdig op het financieringsvoorbehoud beroept, dan heeft verkoper doorgaans recht op betaling van een boete van 10% van de koopprijs. (meer…)

Go to Top