Nieuws2016-11-30T21:52:37+00:00

Nieuws

Weekers weeffout hersteld

Op initiatief van het destijdse tweede kamerlid Weekers is in artikel 7:296 (lid 1 onder b) BW een zinsnede opgenomen die renovatie ‘die zonder beëindiging van de huur niet mogelijk is’ schaart onder de huurbeëindigingsgrond ‘dringend eigen gebruik’. Daarmee is een dergelijke renovatie strikt genomen een absolute grond voor huurbeëindiging geworden waarbij aan afweging van belangen niet kan worden toegekomen.

In de praktijk is al snel gebleken dat deze huurbeëindigingsgrond (renovatie!) in toenemende mate wordt ingezet om de huur, buiten de gewone huurbescherming om, te beëindigen en/of om een beduidend hogere huurprijs (‘marktconform’) te realiseren. Enkele jaren geleden is om die reden een initiatief-wetsvoorstel ingediend om dit te veranderen (TK 2011/2012, 33 018), maar dit wetsvoorstel kon op weinig bijval rekenen en is verzand. (meer…)

Hét doeboek voor deze zomer – spelenderwijs Mondriaan ontdekken

Hét doeboek voor deze zomer “Spelenderwijs Mondriaan ontdekken” is mede mogelijk gemaakt door Stijl Advocaten. Deze zomer kunnen kinderen vanaf een jaar of 8 zich vermaken met een Mondriaan doeboek vol puzzels, spelletjes en weetjes, voorzien van veel leuke illustraties van Wouter van Reek. Verkrijgbaar in de Museumwinkel van het Gemeentemuseum Den Haag en bij boekhandels in het hele land. Doeboek Mondriaan is een uitgave van het Gemeentemuseum Den Haag en Uitgeverij Leopold.

Klik hier voor meer informatie.

Boetebeding in huurzaken

Artikel 18 lid 2 van de ROZ Algemene bepalingen inzake huur en verhuur van bedrijfsruimte luidt:

Telkens indien een uit hoofde van de huurovereenkomst door huurster verschuldigd bedrag niet prompt op de vervaldag is voldaan, verbeurt huurster aan verhuurster van rechtswege per kalendermaand vanaf de vervaldag van dat bedrag een direct opeisbare boete van 2% van het verschuldigde per kalendermaand, waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt, met een minimum van EUR 300,- per maand.

De vraag is of die boete cumulatief werkt, dus dat als de huur – zeg – over mei niet tijdig is betaald en ook niet in een van de navolgende maanden, er telkens per opvolgende maand een boete van 2% verschuldigd is met een minimum van EUR 300,-. Of mag de boete per te laat betaalde maand maar één keer in rekening worden gebracht? (meer…)

Nieuwe trams voor de nieuwe Uithoflijn in Utrecht

De eerste trams voor de Uithoflijn zijn in Nederland gearriveerd. Stijl Advocaten heeft de werkplaats van de Spaanse tramleverancier CAF in Nieuwegein bezocht. Stijl Advocaten heeft CAF bijgestaan bij de aanbesteding van het nieuwe trammaterieel voor de nieuwe Uithoflijn in Utrecht. De opdracht betreft het produceren, testen en leveren van lagevloertrams. Medio 2018 wordt de Uithoflijn in gebruik genomen.

Verjaring?

De Stichting Laurentius (‘Laurentius’) bezit een pand in Den Haag. Het naastgelegen pand is van de Stichting Woonzorg Nederland (‘Woonzorg’). Dat pand werd in opdracht van Woonzorg in de zomer van 2001 gesloopt. Daardoor ontstaat schade aan het pand van Laurentius in verband waarmee deze Woonzorg bij brief van eind november 2001 aansprakelijk stelde. Partijen werden het over de te vergoeden schade niet eens, waarna de beheerder van Laurentius bij dagvaarding van 11 januari 2006 (dus tijdig) Woonzorg aansprakelijk stelde. Maar die beheerder was natuurlijk geen eigenaar, dus die werd niet-ontvankelijk verklaard. (meer…)

PERSBERICHT: Architectuur en interieur. Het verlangen naar Stijl. 10 juni – 17 september 2017 Gemeentemuseum Den Haag

De architectuur en interieurs van De Stijl zijn wereldberoemd. Nederlandse architecten en vormgevers als Gerrit Rietveld, Theo van Doesburg, Cornelis van Eesteren en J.J.P. Oud hebben de weg vrijgemaakt voor generaties vernieuwers na hen. Over de wortels van De Stijl is minder bekend. Komende zomer tonen Gemeentemuseum Den Haag en Het Nieuwe Instituut, dat ’s werelds grootste architectuurcollectie beheert, een prachtig overzicht van tekeningen, maquettes en meubelstukken van deze invloedrijke kunstbeweging. Voor het eerst samengebracht bieden de werken verrassende inzichten: dat wat eenduidig of simpel oogt, is dubbelzinnig en complex. En wat nieuw lijkt, blijkt soms al langer te bestaan. (meer…)