Projectontwikkeling

Wij zijn vaak betrokken bij stand-alone (bouw)projecten. Binnen de projectontwikkelingspraktijk adviseren, procederen en onderhandelen wij over kantoorgebouwen, bedrijfsterreinen, distributiecentra, winkelcentra, wooncomplexen, binnenstedelijke (her)ontwikkelingen, parkeergarages, infrastructuur, etc. Hierbij gaat het niet alleen om nieuwe projecten maar ook over transformatie van bestaande gebouwen.

Wij bieden in dit verband een integrale dienstverlening op alle onderdelen van het civiel- en bestuursrecht. Van ruimtelijke ordening, aanbesteding en bouw tot (turnkey-)verkoop, financiering en zekerheden, verhuur, beheer, duurzaamheidsaspecten en (park)management.

Transactiepraktijk

De transactiepraktijk begeleidt de aan- en verkoop van onroerend goed. Dit kan de onroerende zaak zelf zijn of de projectvennootschap waarin deze gehouden wordt (portfolioverkoop). We begeleiden ook de onderhandelingen en het opstellen en structureren van de onderliggende samenwerkingsverbanden. Daarnaast doen we civiel- en bestuursrechtelijk due diligence onderzoek. Internationale advocatenkantoren schakelen ons regelmatig in voor de vastgoedaspecten van deals.

Vertrouwde adviseur en expert

Wij adviseren over bouw-, aannemings- en onderhoudscontracten (o.a. UAV, UAV-GC, DB(F)MO, architecten- en adviseursovereenkomsten (SR, DNR, RVOI), huurrecht (winkel-, kantoor- en woonruimte), ruimtelijk ordeningsrecht en milieurecht. Wij stellen de benodigde overeenkomsten op en beantwoorden vragen over bestaande of ontbrekende intellectuele eigendomsrechten van architecten of specifieke bouwregelgeving, zoals welstandseisen, brandveiligheid en parkeernormen. Verder hebben wij ervaring met het monumentenrecht (o.a. monumentenvergunningen, cultuurhistorische waarden en archeologie) en met het huisvestingsrecht (o.a. woningonttrekking, short-stay vergunning).

Specifieke aandachtsgebieden omtrent projectontwikkeling:

  • Koop/verkoop
  • Zakelijke rechten (o.a. erfpacht, opstalrecht)
  • Bouwrecht
  • Architectenrecht
  • Transformatie
  • Huurrecht
  • Vastgoedbeheer
  • Aansprakelijkheid
  • Ruimtelijk ordeningsrecht
  • Milieurecht