Procespraktijk

De procespraktijk bestrijkt zowel het procederen voor de (civiele) rechter als voor de bestuursrechter. Daarnaast voeren wij regelmatig (bouw)arbitrages (NAI, RvA) en zijn wij betrokken bij diverse vormen van alternatieve geschillenbeslechting, zoals bindend advies en mediation. Onze Of Counsels, die beiden rechter zijn geweest, worden regelmatig als arbiter benoemd vanwege hun specifieke expertise en jarenlange ervaring.  

Soms is een procedure onvermijdelijk. Wij hebben alle kennis en kunde in huis om dan een optimaal resultaat voor u te behalen. Dat kan variëren van een verbod tot gunning in een aanbestedingskortgeding waarbij spoed geboden is tot een complexe procedure waarin schadevergoeding gevorderd wordt wegens uitvoeringsfouten in een bouwproject. Vaak worden wij al in een vroeg stadium van een (dreigend) geschil ingeschakeld. Wij adviseren de cliënt dan over de juiste strategie om optimaal voorbereid te zijn in een eventuele procedure.

De aansprakelijkheids- en verzekeringspraktijk neemt een prominente plaats in binnen de procespraktijk. Dat geldt vooral voor de beroepsaansprakelijkheid van professionele dienstverleners, zoals notarissen, belastingadviseurs, advocaten en makelaars. Ook bestuurdersaansprakelijkheid is een regelmatig terugkerend onderwerp. Op dit gebied werken wij onder meer in opdracht van een aantal grote verzekeraars en verzekeringsmakelaars.