“Het zijn rechttoe-rechtaan mensen zonder poeha en dat past goed bij ons”

“Onze samenwerking met STIJL is begonnen in 2012 met een wijziging in een bestemmingsplan waar wij ons niet geheel in konden vinden en waarin we ook een stukje verruiming wilden hebben. Op dat moment deden we al een al een tijdje zaken met STIJL. Vervolgens zijn daar weer allerlei andere zaken uit voortgekomen en onlangs hebben we opnieuw een zaak voorgelegd aan STIJL, dus dat zegt al genoeg.

Denk daarbij aan zienswijzen tegen een bestemmingsplan of ondersteuning bij trajecten die gelopen moeten worden bij herontwikkeling of uitbreiding van een object. STIJL biedt een zeer brede kennis en ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening. Dat is prettig schakelen. Ze zitten goed in de materie en hebben verspreid over het land hun contacten die zij kunnen gebruiken bij procedures. Het zijn rechttoe-rechtaan mensen zonder poeha en dat past goed bij ons. En als iets niet kan, zeggen ze dat eerlijk.

Judith van Eijk RMT

Assetmanager Retail NSI