“Niet alleen het juridische perspectief, maar ook het projectperspectief”

“STIJL heeft ons onder meer geholpen door het contract ten behoeve van de gebiedsontwikkeling naar meer vraaggestuurd te brengen. Nadat de crisis was uitgebroken, heeft STIJL Spoorzone Delft in die zin begeleid in de transformatie van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd ontwikkelen.

Dat gebeurde: to the point, fit for use en onze gedachten werden door STIJL gescherpt. We ervaren de samenwerking als waardevol, transparant en open, waarbij STIJL altijd verschillende kanten van het verhaal belicht.

Niet alleen het juridische perspectief, maar ook het projectperspectief. Dat is van groot belang voor Spoorzone Delft.

Isidoor Hermans

directeur Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft B.V.