Gebiedsontwikkeling

Voor ons is gebiedsontwikkeling dagelijks werk. De projecten waarbij wij betrokken zijn bevinden zich van de Randstad tot Heerlen en van Eindhoven tot Lochem en Kampen. Wij onderhandelen over en stellen vele soorten overeenkomsten op: samenwerkings-, realisatie-, gronduitgifte- en anterieure overeenkomsten. Ook richten wij samenwerkingsverbanden op tussen de betrokken vastgoedpartijen en overheden. Dit doen wij als adviseur van (semi-)publieke partijen – gemeenten, provincies, woningcorporaties, zorginstellingen – en van private partijen, zoals ontwikkelaars en beleggers.

Wij adviseren in dit verband ook over (mogelijke) staatssteun en aanbestedingsrechtelijke issues. Wij staan aanbestedende partijen bij bij het vormgeven en uitvoeren van aanbestedingsprocedures – van openbare en niet-openbare tot ‘competitive dialogues’ – en adviseren inschrijvers over hun aanbieding.

Op dit moment adviseren wij vaak bij heronderhandelingstrajecten en/of conflicten rond bestaande samenwerkingsverbanden voor (woningbouw)projecten. Veelal gaat het hierbij om vertraging of wijzigingen in plannen tussen gemeente en ontwikkelaar.

Sparringpartner en adviseur op vele terreinen

Wij zijn strategisch sparringpartner voor onze cliënten en treden regelmatig op tussen partijen. Bij het inrichten en vastleggen van samenwerking omtrent gebiedsontwikkeling gaat het om evenwicht. De overeenkomst moet een ‘spoorboekje’ zijn. Geen keurslijf waarbij een van de partijen domineert. Het uitonderhandelen en opstellen van een evenwichtig contract met gewogen belangen van beide partijen is een garantie voor succes. Daar zijn wij goed in.

Wij denken met onze cliënten mee over duurzaamheidsvraagstukken en wetgeving en ontwikkelingen in dat verband. Wij hebben ervaring met het begeleiden van projecten en het redigeren van contracten op het gebied van alternatieve energie, windmolenparken, wko-installaties, zonnepanelen en meer.

Wij adviseren en procederen ook bij gebiedsontwikkelingen over ruimtelijke ordeningsvraagstukken. Hoe realiseren we een wijziging van het vigerend planologisch regime? Hoe verkrijgen we de benodigde omgevingsvergunning? Voor ons is dat dagelijkse kost.

Specifieke aandachtsgebieden:

 • Contractenrecht
 • Zakelijke rechten (o.a. erfpacht, opstalrecht)
 • Publiek-private samenwerking
 • (Europees) Aanbestedingsrecht
 • Staatssteunrecht
 • Ruimtelijk ordeningsrecht
 • Kostenverhaal, grondexploitatie en anterieure overeenkomsten
 • WVG (Wet Voorkeursrecht Gemeenten) en onteigening
 • Planschade
 • Overheidsaansprakelijkheid en nadeelcompensatie
 • Duurzaamheidsvraagstukken