“De stad van de toekomst is minder vastomlijnd dan we denken”

Prof. Dr. Ellen van Bueren

Hoogleraar Urban Development Management, TU Delft

Een smart city, een eco city, een resilient city of een circular city. Veel mensen hebben een vastomlijnd toekomstbeeld van de stad. Maar er zijn veel ontwikkelingen die diversiteit in dat eindbeeld aanbrengen.

Onze steden raken door technologie onderling steeds meer verweven en verbonden. Infrastructuren en netwerken zijn steeds meer geïntegreerd, binnen systemen maar ook tussen systemen: energie wordt gekoppeld aan water, transport aan energie. Dat brengt enorme opgaven met zich mee: hoe regelen we dat met elkaar?

De regels volstaan niet meer want komen voort uit verouderde denkbeelden en de verhoudingen daarbinnen. Als je nadenkt over hoe we gebiedsontwikkeling gaan organiseren en dat afzet tegen de diversiteit van toekomstbeelden en ontwikkelingen, dan is de stad van de toekomst minder vastomlijnd dan we denken.

De weg erheen blijft hobbelig en kunnen we niet goed overzien. Dat vraagt om anticiperen en uittesten in de praktijk. ‘Learning by doing’ zal ons daarbij helpen, op weg naar de toekomst.