Home/Kelly Hooijschuur

Over Kelly Hooijschuur

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Kelly Hooijschuur has created 171 blog entries.

Omgevingsvergunning mag geweigerd worden ondanks toerekenbare toezeggingen van de gemeente

Ontwikkelaars let op: een omgevingsvergunning mag geweigerd worden ondanks toerekenbare toezeggingen van de gemeente. Dat blijkt uit de interessante uitspraak van de Raad van State van 10 juni 2020 over het vertrouwensbeginsel. In het Vastgoedjournaal gaat Thom Groot op de casus in en zet hij uiteen welke lessen uit de uitspraak kunnen worden getrokken door ontwikkelaars: klik hier of download de publicatie: Omgevingsvergunning-mag-geweigerd-worden-ondanks-toerekenbare-toezeggingen-gemeente.

2020-08-11T12:28:15+02:00

Weigering omgevingsvergunning, vertrouwensbeginsel, belangenafweging, schadevergoeding

Tijdschrift voor Bouwrecht, TBR 2020/109, augustus 2020, mr. T. Groot

Download de publicatie: TBR 2020/109

Op 10 juni jl. oordeelt de Raad van State over een zaak over het vertrouwensbeginsel. Deze komt ook voorbij in de veelbesproken aflevering van 4 juni jl. van Opstandelingen (NPO). Een gezin in Aadorp vraagt een omgevingsvergunning aan voor het bereiden en leveren van maaltijden aan groepen mensen in een gehuurde loods met dart- en biljartclub. Meermaals is toegezegd dat die vergunning verleend zal worden. Als puntje bij paaltje komt verleent het college van de gemeente Almelo echter geen vergunning. De onvrede van de familie is te begrijpen. Maar betekent dit volgens de Raad van State dat de vergunning alsnog moet worden verleend? Nee, maar is de Afdeling niet te beperkt in het vertalen van de beroepsgronden van het gezin? Thom Groot gaat hier in TBR op in.

2020-08-07T14:18:30+02:00

Waarom is een omwonende niet per definitie belanghebbende?

De Raad van State lijkt steeds strengere eisen te stellen bij het aannemen van belanghebbendheid, bijvoorbeeld bij omwonenden die zich richten tegen een besluit zoals een bestemmingsplan of vergunning en die vaker niet-ontvankelijk worden verklaard. Advocaat Thom Groot legt het uit.

Het uitgangspunt van de Raad van State is dat degene die rechtstreeks feitelijke gevolgen ondervindt van een activiteit die een besluit zoals een bestemmingsplan of vergunning toestaat, belanghebbende is bij dat besluit. Het criterium ‘gevolgen van enige betekenis’ dient als correctie op dit uitgangspunt. Gevolgen van enige betekenis ontbreken als de gevolgen van de activiteit voor de woon-, leef- of bedrijfssituatie van betrokkene van geringe betekenis zijn. Daarbij wordt rekening gehouden met de factoren afstand tot, zicht op, planologische uitstraling van en milieugevolgen (o.a. geur, geluid, licht, trilling, emissie, risico) van de activiteit die het besluit toestaat. Ook aard, intensiteit en frequentie van de feitelijke gevolgen kunnen van belang zijn. (meer…)

2020-07-31T11:46:57+02:00

Begrip bouwwerk. Recreatieark Aqua Vive.

AB Rechtspraak Bestuursrecht, AB 2020/260, afl. 28 – 2020, mr. T. Groot

De Raad van State heeft zich op 13 mei jl. moeten uitlaten over de vraag of de recreatieark ‘Aqua Vive’ in Uitdam een omgevingsvergunningplichtig ‘bouwwerk’ betreft. Deze rechtsvraag speelt niet alleen in de gemeente Waterland. Gelijksoortige discussies spelen in nogal wat andere gemeenten in Nederland. De reden hiervoor is dat dergelijke (‘varende’) woon- of recreatiearken steeds populairder worden. Het oordeel van de Raad van State is dus relevant voor de praktijk. Ook vanuit oogpunt van rechtsontwikkeling is de zaak interessant, nu het de kwalificatie van ‘bouwwerk’ in relatie tot de Wabo verder helpt. Meer hierover weten? Thom Groot schrijft erover in AB.

Download de publicatie:AB 2020/260.

2020-07-27T15:47:38+02:00

Gevolgen van enige betekenis en een laagdrempelige toegang tot de bestuursrechter. De stand van zaken bij belanghebbendheid.

Tijdschrift voor Bouwrecht, TBR 2020/90, juli 2020, mr. T. Groot

Ook als buurman ben je niet altijd belanghebbende bij een besluit zoals een bestemmingsplan of vergunning. Niet als de gevolgen van dit besluit van geringe betekenis zijn. Uitgangspunt is dat degene die rechtstreeks feitelijke gevolgen ondervindt van een activiteit die een besluit toestaat, in principe belanghebbende is bij dat besluit. Het criterium “gevolgen van enige betekenis” dient als correctie op dit uitgangspunt. Gevolgen van enige betekenis ontbreken indien de gevolgen van de activiteit voor de woon-, leef- of bedrijfssituatie van betrokkene dermate gering zijn dat een persoonlijk belang bij het besluit ontbreekt. In TBR zet Thom Groot uiteen hoe door de Raad van State invulling wordt gegeven aan het criterium van “gevolgen van enige betekenis”.

Download de publicatie: TBR 2020/90.

2020-07-20T14:15:53+02:00

Pas op met inspanningsverplichting gemeente in anterieure overeenkomst!

Op 15 januari 2020 heeft de Raad van State een interessante uitspraak gedaan over vermeende toezeggingen van een gemeente en een inspanningsverplichting in een anterieure overeenkomst. Voor ontwikkelaars zijn uit deze zaak de volgende algemene regels op te maken:

1. Alleen als door of namens het bevoegde bestuursorgaan een uitlating is gedaan dat daadwerkelijk zal worden meegewerkt aan vergunningverlening of bestemmingswijziging op verzoek van de ontwikkelaar, is sprake van een (bindende) toezegging.

2. De Raad van State vereist onvoorwaardelijke toezeggingen van het bestuursorgaan wil een ontwikkelaar een succesvol beroep kunnen doen op het vertrouwensbeginsel. (meer…)

2020-07-09T12:15:13+02:00

Reken jezelf niet te snel rijk met mondelinge toezeggingen van gemeenten

Op 18 december 2019 heeft de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan over (mondelinge) toezeggingen van een gemeente in een bestemmingsplanzaak. Voor de vastgoedpraktijk zijn uit deze zaak de volgende twee vuistregels te destilleren.

Als een bedrijf een succesvol beroep wil kunnen doen op een toezegging van de gemeente, dan moet deze voldoende concreet zijn. De Raad van State legt de lat hierbij vrij hoog. Wat door een bedrijf is gewenst moet één-op-één overeenkomen met het onderwerp van de toezegging; Miscommunicatie is van alle tijden en branches en dus ook in mondeling contact tussen gemeenten en bedrijven. Maak daarom als bedrijf altijd een schriftelijk verslag van besprekingen met ambtenaren en bestuurders en laat dit verslag bij voorkeur accorderen door deze ambtenaren en bestuurders. (meer…)

2020-07-06T15:28:10+02:00
Go to Top