“STIJL denkt met je mee, maar denkt ook een stap verder”

“Zelf heb ik STIJL goed leren kennen in 2012. We waren toen bezig met de aanbestedingsprocedure voor nieuwe treinen bij de Nederlandse Spoorwegen. Dat is een succesvol traject geweest: we hebben de opdracht verkregen. STIJL was vanaf het allereerste begin betrokken bij de tenderprocedure.

Daarbij lag de nadruk vooral op: zit de procedure goed in elkaar? Wat me opviel is dat STIJL met je meedenkt, maar ook een stap verder denkt. ‘Dit is zoals we het vandaag beoordelen, maar dit kunnen de consequenties voor de toekomst zijn.’ Na de prekwalificatiefase volgde de aanbieding en de rol van STIJL werd toen inhoudelijker: wat zijn de contractvoorwaarden, hoe ziet het contract eruit, juridisch en commercieel?

STIJL denkt uiteraard juridisch – welke clausules zijn er conform het wettelijk kader en vooral Europees kader? Maar STIJL denkt ook commercieel mee: ‘let hierop want hier zou je commercieel voordeel uit kunnen halen.’ Wat ik ook waardeer is dat STIJL de moeite neemt om zich in de technologie van treinen en trams te verdiepen en zich het jargon eigen te maken. Al met al heel prettig om mee samen te werken.

Arjan de Hek

Area Manager CAF