Adviespraktijk

De adviespraktijk richt zich op alle aspecten van het privaatrechtelijk en publiekrechtelijk vastgoedrecht. Wij adviseren over bouw- en aannemingscontracten (o.a. UAV, UAV-GC), architecten- en adviseursovereenkomsten (SR, DNR, RVOI), huurrecht, ruimtelijk ordeningsrecht (o.a. omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, onteigening en WVG) en milieurecht. Daarnaast adviseren wij over (het structureren van) samenwerkingsverbanden. Wij zijn in het bijzonder gespecialiseerd in het vormgeven van (binnen)stedelijke herontwikkelingsprojecten, al dan niet in PPS-verband. Ook adviseren wij over diverse vormen van integraal contracteren (o.a. Turnkey, Design & Construct, DBFM(O)).